Pierwsza pomoc przedmedyczna

Celem pokazu jest zaszczepienie w najmłodszych ludziach chęci pomocy drugiej osobie. Wiedza oraz zagadnienia omawiane na szkoleniu są czytelnym sygnałem dla dzieci, że udzielanie pierwszej pomocy jest naturalnym odruchem ludzkim.

Zagadnienia w teorii i praktyce podczas zajęć:

– w jaki sposób wezwać służby medyczne,

– kim jest ratownik medyczny,

– apteczka pierwszej pomocy,

– pozycja boczna bezpieczna ,

– tamowanie krwotoków,

– usztywnianie kończyn przy złamaniu,

– resuscytacja krążeniowo – oddechowa.

– zadawanie pytań osobie prowadzącej oraz ćwiczenia na fantomach,

– podsumowanie oraz wnioski na temat odbywających się zajęć.