Pokaż, że pamiętasz

Pokaż, że pamiętasz

Dziś wraz z Kołem Odkrywców Historii realizowaliśmy dwa ważne zadania. Najpierw w ramach projektu IPN “Pokaż, że pamiętasz” porządkowaliśmy mogiłę powstańca warszawskiego. Następnie odkrywaliśmy tajemnice historyczne cmentarza przy ul. Denkowskiej, co jest tradycją jesienną Koła. Młodzież podzielona na grupy wykonywały określone zadania, które dawały sporo możliwości. Przypomnieliśmy sobie najważniejsze punkty starej ostrowieckiej nekropolii, określiliśmy wydarzenia historyczne, w których osoby tutaj spoczywające (lub wspomniane na tablicach) brały udział, np. powstanie styczniowe, I i II wojnę światową, wojnę polsko-bolszewicką, zbrodnię katyńską, odsiecz Lwowa, powstanie warszawskie i inne. Szukaliśmy także patronów ostrowieckich ulic. Wiele wątków zostało tylko rozpoczętych i z pewnością do nich wkrótce wrócimy. Zajęcia były intensywne i pełne nowych doświadczeń, wiedzy i poszerzania świadomości, jak ciekawe i nieznane miejsca w naszym mieście są.

Pokaż, że pamiętasz
Pokaż, że pamiętasz
Pokaż, że pamiętasz
Pokaż, że pamiętasz
Pokaż, że pamiętasz
Pokaż, że pamiętasz
Pokaż, że pamiętasz
Pokaż, że pamiętasz
Pokaż, że pamiętasz
Pokaż, że pamiętasz
Pokaż, że pamiętasz
Pokaż, że pamiętasz
Pokaż, że pamiętasz
Pokaż, że pamiętasz
Pokaż, że pamiętasz
Pokaż, że pamiętasz