Prezentacja Konwencji Praw Dziecka

W dniu dzisiejszym odbyła się prezentacja Konwencji Praw Dziecka z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka zorganizowana przez psychologa i pedagoga szkolnego oraz Samorząd Uczniowski naszej szkoły. Dzieci zostały zapoznane z ich prawami wynikającymi z w/w dokumentu. Każda klasa ma przygotować prace plastyczne na temat tych praw, z dostarczonych prac zostanie utworzona wystawa.