PROGRAM CHRONIMY DZIECI

Nasza szkoła jest w trakcie certyfikacji programu Chronimy Dzieci. Jest to program profilaktyki przemocy wobec dzieci, którego autorem i koordynatorem jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (FDDS). Fundacja ta oprócz promowania wdrażania standardów, zapewnia również ofertę edukacyjno- szkoleniową, w celu podniesienia kompetencji personelu, rodziców i opiekunów w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Realizacja programu uwzględnia również dostarczenie dzieciom wiedzy na temat unikania zagrożeń oraz możliwości uzyskania pomocy i wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych.
W związku z tym dnia 13 lutego 2017 roku zrealizowano zajęcia profilaktyczne pt. „Mówimy NIE dokuczaniu. Bądź kumplem, nie dokuczaj” w klasie IIIA, IIB oraz dnia 15 lutego 2017 roku w klasie VI . Temat ten, jak i inne tematy proponowane przez FDDS będziemy realizować we wszystkich klasach w tym półroczu, jak i przyszłym roku szkolnym.
Przyznanie certyfikatu „Chronimy Dzieci” placówce, o który się staramy potwierdzi, że szkoła spełnia wysoki poziom standardów ochrony dzieci oraz oferuje wysoką jakość programu ochrony dzieci przed krzywdzeniem.
Więcej informacji na temat programu Chronimy Dzieci: www.chronimydzieci.pl