PROGRAM "LEPSZA SZKOŁA"

Nasza szkoła uczestniczy w programie LEPSZA SZKOŁA Gdańskiego Towarzystwa Oświatowego. W związku z tym w listopadzie wszystkie trzy klasy pierwsze pisały ogólnopolski test diagnostyczny. Pozwolił on nauczycielom trafnie ocenić obszary, które należy ćwiczyć w pierwszym okresie nauki, oraz dostrzec sfery rozwoju dziecka, które należy szczególnie wspierać, by mogło ono osiągać sukcesy szkolne.

Test diagnostyczny składał się z dwóch części:

  • badania grupowego, które pozwala ocenić zdolność dziecka do analizy wzrokowej, poziom jego sprawności manualnej i stopień przygotowania do nauki matematyki,
  • badania indywidualnego, które sprawdza słuch fonematyczny dziecka oraz pozwala poznać poziom jego myślenia i wypowiadania się.

Nasza szkoła osiągnęła bardzo wysoki wynik testu.

Średnia Polski to 26,57

Średnia województwa  26,54

Średnia szkoły 29,4

Dzieci pisały również pierwszy test z języka polskiego i matematyki.

Testy pozwalają nauczycielom trafnie ocenić obszary, które należy ćwiczyć w pierwszym okresie nauki, oraz dostrzec sfery rozwoju dziecka, które należy szczególnie wspierać, by mogło ono osiągać sukcesy szkolne.

Nasza szkoła osiągnęła najwyższy wynik testu.

Średnia Polski to 19,02

Średnia województwa  19,48

Średnia szkoły 21,58