Program profilaktyczny "Nie pal przy mnie proszę".

Nie pal 3W naszej szkole realizowany jest program profilaktyczny „Nie pal przy mnie, proszę”, który jest adresowany dla uczniów klas I – III oraz ich rodziców. Jest on kontynuacją ubiegłorocznego programu „Nie pal przy mnie, proszę”. Realizujemy również program „Znajdź właściwe rozwiązanie” dla uczniów klasy IV i V. Celem  wyżej wymienionych programów jest zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu, zwiększenie wiedzy w zakresie odpowiedzialności za własne zdrowie oraz kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu.