Roztrzygnięcie konkursu plastycznego „Św. Zygmunt Szczęsny Feliński. Droga do świętości Patrona Szkoły.”

Konkurs plastyczny upamiętniający życie i drogę do świętości Św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego – Patrona Szkoły, odbył się w listopadzie  (03.11 – 23.11.2015). Ogłoszenie wyników konkursu nastąpiło podczas konkursu wiedzy o patronie szkoły Św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego. Celem konkursu było wyłonienie najładniejszej i najbogatszej w treści pracy, przedstawiającej sytuację z życia patrona szkoły świadczącej o jego świętości, poszerzenie wiadomości na temat życia Św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego. Technika pracy była dowolna. Specjalnie zebrana Komisja Konkursowa oceniająca prace, brała pod uwagę pomysłowość, oryginalność pracy, estetykę, wkład pracy, samodzielność wykonania, wiek dziecka. Wszystkie prace konkursowe były bardzo interesujące, a wybór trzech zwycięskich prac był bardzo trudny. Jednakże komisja uznała, że pierwsze miejsce w konkursie plastycznym należy do Natalii Szymczyk z klasy V, drugie do Magdaleny Kubik z klasy I, a trzecie miejsce Marii Gałce również z klasy I. Pozostałe dzieci, które również zasłużyły na nagrodę, otrzymały dyplomy upamiętniające udział w konkursie.