Roztrzygnięcie konkursu plastycznego „ Wszyscy jesteśmy uczniami – misjonarzami”.

W naszej szkole odbył się pierwszy szkolny etap konkursu plastycznego „Mój kolega z misji” zorganizowany przez Dzieło Pomocy „Ad Gentes”. Temat XV edycji konkursu to „ Wszyscy jesteśmy uczniami – misjonarzami”. Celem konkursu jest rozbudzenie wśród uczniów zainteresowania misjami prowadzonymi przez polskich misjonarzy na wszystkich kontynentach. Ma kształtować postawę solidarności z rówieśnikami żyjącymi w krajach misyjnych, zachęcając do poznania ich kultury, obyczajów, sytuacji społecznej i politycznej oraz warunków bytowych.  Konkurs służy pogłębieniu wiedzy o misjach na różnych kontynentach, kształtowaniu postaw tolerancji, solidarności oraz rozbudzaniu wrażliwości na sytuację rówieśników w najuboższych krajach świata. Konkurs adresowany był do wszystkich uczniów szkoły. Składa się z dwóch etapów: szkolnego i centralnego. Zorganizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie klas I-III i uczniowie klas VI-IV.

W pierwzym etapie szkolnym w kategorii  klas I-III zwyciężyli:

I – Natalia Cichocka kl. III

II – Zachariasz Kowalski kl. IIb

III – Karolina Kozieł kl Ic

W kategorii klas IV-VI:

I – Natalia Szymczyk kl. V

II- Kalina Szymula kl. V

III – Julia Federak kl V

Najlepsze prace z dwóch kategorii będą reprezentować naszą szkołę na etapie centralnym konkursu. Są to prace Natalii Cichockiej z klasy III i Natalii Szymczyk z klasy V. Życzymy sukcesu na etapie centralnym !!!