Spacer po Ostrowcu w ramach Szkolnego Kółka Turystycznego - Krajoznawczego.

Dziś odbył się pierwszy spacer po Ostrowcu w ramach Szkolnego Koła Turystyczno-Krajoznawczego.

Dziękujemy Panu Wojciechowi Mazanowi za bardzo ciekawe przybliżenie nam architektury naszego miasta.