Spotkanie z policjantem

„ Odpowiedzialność karna nieletnich” to temat spotkania, które miało miejsce 17 października 2016r. w Katolickim Zespole Edukacyjnym – Katolickiej Publicznej Szkole Podstawowej im. św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Ostrowcu Św. Uczniowie klas IV- VI  zostali zapoznani z zagrożeniami  dotyczącymi:  przemocy rówieśniczej, przemocy domowej, uzależnień, zachowań agresywnych, niebezpieczeństwach płynących z sieci oraz o ochronie danych osobowych.