Spotkanie z Policjantem

19 października uczniowie klas I – II uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim   sierż. szt. Piotrem Dziułka. Spotkanie było okazją do przypomnienia niebezpiecznych sytuacji, związanych z kontaktem z osobą obcą, a także innych zagrożeń, wynikających z samodzielnego przebywania w domu, zagubienia się w terenie, odpowiedniego zachowania w szkole i poza nią. Uczniowie z ciekawością przysłuchiwali się informacjom, a także zadawali pytania, wiążące się z pracą policjanta.

Natomiast uczniowie klasy III, IV i V uczestniczyli wDSCF5805 prelekcji na temat zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu i obecności w cyberprzestrzeni. Wysłuchali również rad i zostali zapoznani z zasadami umieszczania “wrażliwych danych” na portalach społecznościowych  takich jak np. Facebook i forach dyskusyjnych. Policjant omówił przestępstwo cyberprzemocy, jej skutki i sposoby pomocy osobom pokrzywdzonym.

Zajęcia z funkcjonariuszem Policji są jednym z działań profilaktyczno- wychowawczych, prowadzonych przez szkołę i realizowanych w ramach programu profilaktyki.

DSCF5825 DSCF5806