ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY

Święto Patrona Szkoły św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego.

Uczniowie uczcili święto patrona wspólną modlitwą w kaplicy oraz adoracją relikwi. Następnie wszyscy zgromadzili się w szkole na krótkim apelu, w czasie którego złożyli uroczyste ślubowanie ci uczniowie klas starszych, którzy rozpoczęli naukę w KSP w tym lub poprzednim roku szkolnym. Na koniec Siostra Dyrektor każdego z nich pasowała na ucznia Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej.