Szkolny konkurs historyczny „1050 lat chrześcijaństwa w Polsce”.

Drodzy Rodzice! zapraszamy Was bardzo serdecznie do wzięcia udziału w konkursie historycznym „„1050 lat chrześcijaństwa w Polsce” . Konkurs skierowany jest dla uczniów klas III-V  KZE oraz ich rodziców i nauczycieli. Tematyka konkursu związana jest z historią chrześcijaństwa w Polsce – od chrztu Polski do czasów współczesnych – także w wymiarze regionalnym.

Celem konkursu jest:

 • Zdobywanie i popularyzowanie wiedzy historycznej o dziejach chrześcijaństwa w Polsce;
 • Twórcze i aktywne spędzanie wolnego czasu;
 • Kształtowanie umiejętności posługiwania się środkami komunikacji niewerbalnej;
 • Popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych;
 • Rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią ICT;
 • Kształtowanie postaw obywatelskich w duchu patriotyzmu;
 • Uwrażliwienie na wartości w tradycyjnej etyce chrześcijańskiej, takie jak prawda i dobro;
 • Zachęcenie do prezentowania własnych umiejętności;
 • Promowanie osiągnięć uczniów, ich rodziców, opiekunów oraz nauczycieli;
 • Integrowanie środowisk uczniów, rodziców i nauczycieli;
 • Popularyzowanie twórczości dzieci i młodzieży;
 • Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni.

Zagadnienia konkursowe – zakres materiału:

Chrześcijaństwo w Polsce średniowiecznej – okres piastowski:

Chrzest Polski – jego okoliczności i skutki

Tworzenie organizacji kościelnej

Wybitni polscy duchowni tego okresu

Zakony w Polsce

Legendy

Na mapie Polski średniowiecznej

Zabytki

Chrześcijaństwo w Polsce średniowiecznej – okres jagielloński:

Chrystianizacja Litwy

Wybitni polscy duchowni tego okresu

Na mapie Polski średniowiecznej

Zabytki

Chrześcijaństwo w Polsce nowożytnej – wiek XVI, XVII i XVIII:

W „państwie bez stosów”

Sanktuaria Polskie

Duchowni w czasach stanisławowskich

Wybitni polscy duchowni tego okresu

Na mapie Polski nowożytnej

Zabytki

Chrześcijaństwo w Polsce nowożytnej – wiek XIX:

Kościół katolicki w okresie zaborów

Duchowni a powstania narodowe

Duchowni a okres pozytywizmu

Wybitni polscy duchowni tego okresu

Na mapie Polski nowożytnej

Zabytki

Chrześcijaństwo w Polsce XX wieku:

W II Rzeczypospolitej

W okresie II wojny światowej

W okresie PRL

Wybitni polscy duchowni tego okresu

Na mapie Polski nowożytnej

Zabytki

Polscy święci.

Chrześcijaństwo w naszym regionie – najważniejsze wydarzenia, postacie i miejsca.

 1. Zasady konkursu.
 • Do konkursu przystępują osoby po wypełnieniu i przekazaniu organizatorom odpowiedniego oświadczenia;
 • Konkurs jest wieloetapowy i obejmuje wiele aktywności, m.in.: odpowiedzi na krótkie pytania, tworzenie prac plastycznych, quizy, zdobywanie informacji itd.;
 • Uczestnicy za wszystkie aktywności otrzymywać będą punkty, które podsumowane w czerwcu pozwolą określić zwycięzców;
 • Kategorie: dzieci (uczniowie) i dorośli (rodzice i nauczyciele);
 • Okres trwania konkursu: luty – czerwiec 2016 r.;
 1. Sposób przekazywania odpowiedzi
 • osobiście p. Grzegorzowi Nowakowi, członkom Koła Odkrywców Historii, przedstawicielom Samorządu Szkolnego i przewodniczącym klas III,IV,V lub na adres gezu111@gmail.com.
 1. Terminy
 • Termin składania odpowiedzi/prac: co 1-2 tygodnie – odpowiednio do etapu.
 • Ogłoszenie wyników konkursu w 2 kategoriach nastąpi do 10 czerwca 2016 roku na stronie internetowej Katolickiego Zespołu Edukacyjnego w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 • O terminie podsumowania konkursu i wręczenia nagród wszyscy uczestnicy zostaną powiadomieni przez organizatorów na stronie internetowej Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Z.S. Felińskiego, osobiście lub przez e-mail.
 • Uczestnicy konkursu zgłaszają po odbiór nagrody osobiście lub poprzez osobę wyznaczoną upoważnieniem. Organizatorzy nie wysyłają nagród pocztą.
 1. Ocena i nagrody.
 • Oceny odpowiedzi i prac konkursowych dokona powołane przez organizatora jury, w skład którego wchodzić będą: dyrektor, nauczyciel plastyki, nauczyciel informatyki, nauczyciel historii, przewodniczący Samorządu Uczniowskiego.
 • Decyzja jury jest ostateczna.
 • Laureaci otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
 • Prace plastyczne będą eksponowane na wystawie w budynku szkolnym oraz na stronie internetowej szkoły.

Wszelkich informacji i wyjaśnień udziela koordynator konkursu osobiście lub pod adresem e-mail  gezu111@gmail.com

Koordynator konkursu

Grzegorz Nowak

ZAPRASZMY!