"Tajemnicze ślady historii" czyli Koło Odkrywców Historii na cmentarzu przy ul. Denkowskiej

Z samego rana w piątek 20 października ruszyliśmy w dwóch grupach na najstarszy cmentarz ostrowiecki, aby przekonać się jak wiele historii może nam to miejsce opowiedzieć.
Wydzielone grupy szukały śladów ważnych wydarzeń historycznych, osób i symboli wykonując określone zadania. W sumie było nas 17 osób, które wstały z samego rana (i nie zapomniały umówionej dokumentacji).
Udało się nam odkryć ślady powstania styczniowego, I wojny światowej, wojny 1920 roku, II wojny światowej (m.in. mauzoleum ofiar egzekucji na rynku w 1942 r., powstańca warszawskiego, żołnierza Szarych Szeregów, kawalera Virtuti Militari, nazwisko ofiary zbrodni katyńskiej a także „bojowników o komunizm”), poznać osoby ważne dla dziejów Ostrowca, patronów ostrowieckich ulic, działaczy różnych organizacji, rzemieślników, pracowników Huty itd.).
Choć chwilę postanowiliśmy zająć się też naszym projektem odkrywania historii Sióstr Rodziny Maryi w naszym mieście (i okolicach) – poznaliśmy miejsce spoczynku Sióstr na tym cmentarzu, m.in. s.Julii Nowak (kronikarki od której wszystko się zaczęło) czy zamordowanej w 1946 r. przełożonej domu w Nietulisku Małym, s. Elżbiety Spruty.
Czas nam upłynął błyskawicznie, ale zadania wykonaliśmy w pełni i każdy otrzymał specjalny prezent.
Chyba wybierzemy się tutaj jeszcze raz, bo jeszcze tak wielu miejsc nie widzieliśmy… A wszystko to z naszym opiekunem, p. Grzegorzem Nowakiem.