Wielki Post

pobraneCzas Wielkiego Postu to czas modlitwy i dobrych czynów, czyli to czas szczególnego nawrócenia, pojednania i czynienia dobra. Każdy z nas, chcą dobrze przygotować się do Świąt Zmartwychwstania Jezusa, powinien od Środy Popielcowej postanowić poprawę. W tym czasie częściej stosujmy słowo „przepraszam” i uczymy się przebaczać. Zastanawiamy się każdego dnia, co dobrego możemy uczynić dla Boga i bliźniego.