Wspomnienie Patrona Szkoły św. Zygmuta Szczęsnego Felińskiego

Tegoroczne wspomnienie Św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego przeżywaliśmy  w sposób szczególny, gdyż uroczystość ta miała miejsce w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.

Wprowadzenie relikwii Świętego do Panteonu Wielkich Polaków poprzedziła prelekcja s. Teresy Antonietty Frącek „Pod wodzą Opatrzności”, oraz koncert pieśni religijnych w wykonaniu Eleni.

O godzinie 12:00 rozpoczęła się uroczysta Msza św., której przewodniczył J.E Ks. Kard. Kazimierz Nycz.

Na uroczystość licznie przybyły Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi z Polski z Przełożoną Generalną M. Janiną Kierstan, Siostry z Brazylii, z Rzymu i ze Wschodu. Razem z Siostrami udział wzięli: przedstawiciele samorządów; pracownicy i uczestnicy prowadzonych przez Siostry dzieł – dzieci z przedszkoli, szkół, domów dziecka, ośrodków wychowawczych, świetlic, warsztatów terapii zajęciowej; osoby z domów opieki, a także wolontariusze i przyjaciele, oraz czciciele Św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego,

Naszą wspólnotę szkolną reprezentowały dzieci i ich rodzice  oraz nauczyciele. Dzieci pod przewodnictwem p. Marii Jędrzejewskiej zaprezentowały różne tańce i piosenki, a także w ciepłych słowach pozdrowiły uczestników w imieniu naszego Katolickiego Zespołu Edukacyjnego, natomiast przedstawiciele rodziców podziękowali siostrom za współpracę oraz możliwość uczestniczenia w tej wspaniałej uroczystości. Wspólne spotkanie wprowadziło wszystkich zgromadzonych w radosny, rodzinny nastrój.

DSC_1059 DSC_1113DSC_1182DSC_1213