Wycieczka do Muzeum Historyczno- Archeologicznym w Częstocicach

W listopadzie klasy IIA, IIB i III uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych Kto Ty jesteś? Polak mały… . Zajęcia odbyły się w w związku z Narodowym Świętem Niepodległości. Na początek dzieciaki obejrzały prezentację o genezie powstania polskich symboli narodowych, wspólnie wyrecytowały wiersz Władysława Bełzy „Katechizm polskiego dziecka”. Miały również okazję sprawdzić swoją wiedzę w krótkim quizie o tematyce patriotycznej. Na koniec wszyscy wzięli udział w warsztatach plastycznych, które odbyły się przy dźwiękach piosenek patriotycznych i żołnierskich. Dzieciaki z uwagą słuchały opowieści o dziejach Polski, bardzo chętnie zabierały głos podczas zajęć i z wielką starannością wykonywały prace plastyczne zaproponowane przez panią prowadzącą.