XII Przegląd Pieśni Patriotycznych i Legionowych

7 listopada w sali kina “Etiuda”odbyły się przesłuchania XII Przeglądu Pieśni Patriotycznych i Legionowych zorganizowane przez Miejskie Centrum Kultury i  Stowarzyszenie Przyjaciół Związku Strzeleckiego Strzelec Organizacja Społeczno Wychowawcza. Jury w składzie: Krzysztof Dziewirz (starszy strzelec ze Związku Strzeleckiego Strzelec Organizacja Społeczno-Wychowawcza JS 2013) Andrzej Chochół (muzyk z Miejskiego Centrum Kultury       w Ostrowcu Świętokrzyskim) Michał Mendak (dziennikarz telewizyjny)- oceniało występy uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całego powiatu.
Katolicki Zespół Edukacyjny dumnie reprezentował uczeń klasy szóstej- Jan Sokołowski, który zaśpiewał dwie piosenki: „ Pałacyk Michla” oraz „Dziś idę walczyć Mamo”. Występ naszego ucznia został nagrodzony wyróżnieniem w kategorii solistów klas 4-6. Wyróżnieni i laureaci wystąpili 11 listopada w amfiteatrze w Parku Miejskim na zakończeniu Biegów Niepodległości.