Zapraszamy do udziału w konkursie historycznym „Ku Niepodległej”!

Zapraszamy uczniów klas IV-V oraz VI-VIII do udziału w naszym konkursie historycznym, który sprawdzi wiedzę i umiejętności z zakresu dziejów Polski i Polaków. Jest on częścią naszych szkolnych obchodów 100. rocznicy odzyskania Niepodległości 2018. Przewidziane rozmaite cenne nagrody!

Chcemy sprawdzić jak dużo wiecie o drogach Polaków wiodących ku Niepodległości , dziejach symboli narodowych oraz o naszych szkolnych obchodach 100. rocznicy. Chcemy też, abyście przekonali się, jak wiele w Polsce i za granicą dzieje się wokół tak ważnej rocznicy.

Konkurs będzie miał trzy etapy:

Etap I – klasowy – 29.10.2018
Etap II – półfinałowy – 5.11.2018
Finały w piątek 9.11.2018 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

 

Regulamin

 

 1. Organizatorem pierwszej edycji konkursu historycznego „Ku Niepodległej ” odbywającego się w ramach szkolnych obchodów 100 rocznicy odzyskania Niepodległości jest Katolicki Zespół Edukacyjny w Ostrowcu Świętokrzyskim zwany dalej “organizatorem”.
 2. W Konkursie mogą brać udział wszyscy zainteresowani uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej, zwani dalej łącznie “uczestnikami konkursu”, w kategoriach: klasy IV-V i VI-VIII.
 3. Konkurs odbędzie się w dniach 29.10, 5.11 i 9.11.2018 r. od godziny 09:00.
 4. Rywalizacja opierać będzie się będzie w trzech etapach:
 5. a) etap klasowy
 6. b) etap drugi – ogólnoszkolny
 7. c) etap trzeci – finałowy
 8. Zadaniem uczestników będzie bezbłędne wypełnienie testu pytań zamkniętych w etapie pierwszym, testu pytań zamkniętych i otwartych w drugim etapie i odpowiedzi ustnych przed Komisją Konkursową w etapie finałowym.
 9. Zakres materiału – dzieje Polski i Polaków od utraty niepodległości w 1795 roku do listopada 1918 roku, znajomość symboli narodowych i ich historii, znajomość działań szkolnego programu obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości.
 10. Wyniki konkursu organizator ogłosi w dniu 9.11.2018 roku, po podsumowaniu wyników rywalizacji. Wyniki zostaną opublikowane w serwisie Facebook na stronach KZE i stronie internetowej KZE, a nagrody wręczone podczas projekcji filmowej w kinie “Etiuda”.
 11. Szkolnymi koordynatorami konkursu są nauczyciele historii, p. Grzegorz Nowak i p. Grzegorz Jasiak.
 12. Zasady prowadzenia Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin, wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
 14. Kontakt z organizatorem: gezu111@gmail.com

 

Zagadnienia konkursowe:

 

 1. Szkolne obchody 100. rocznicy odzyskania Niepodległości w Katolickim Zespole Edukacyjnym w Ostrowcu Świętokrzyskim – znajomość działań o charakterze rocznicowym w naszej szkole.
 2. Symbole narodowe i ich historia.
 3. Epoka napoleońska – udział Polaków
 4. Ziemie polskie w latach 1815–1848
 5. Powstanie styczniowe
 6. Ziemie polskie pod zaborami w II połowie XIX i na początku XX wieku
 7. Sprawa polska w czasie I wojny światowej.

– stosunek państw zaborczych do sprawy polskiej w przededniu i po wybuchu wojny;

– umiędzynarodowienie sprawy polskiej (akt 5 listopada 1916 roku, rola USA i rewolucji rosyjskich, deklaracja z 3 czerwca 1918 roku);

– polski wysiłek zbrojny, dyplomatyczny, prace państwowotwórcze podczas wojny

– bohaterowie walki, pracy organicznej, kultury, polityki, działalności społecznej z XIX i pocz. XX wieku.

 

Netografia (materiały do wyboru):

http://www.polska1918-89.pl/droga-do-niepodleglej-polski,20.html

Polskie drogi ku niepodległości

https://histmag.org/11-listopada-1918-i-odzyskanie-niepodleglosci-przez-Polske-8683

http://muzhp.pl/pl/c/159/jednodniowki (egzemplarz z 2006 r.)

https://www.youtube.com/watch?v=2bY47meWvgo (Przestanek Niepodległość część 1 – MuzHP)

https://nck.pl/projekty-kulturalne/projekty/11-11-niepodleglosc