Zbieramy nakrętki dla Jasia :)

Zapraszamy serdecznie do włączenia się w akcję:) Nakrętki można składać w budynku Katolickiego Zespołu Edukacyjnego ul.Grabowiecka 15 🙂  Dobrowolną ofiarę, można przekazać również na konto fundacji z dopiskiem “Jaś” .
Nr rachunku bankowego:
BANK PEKAO SA 95-1240-5035-1111-0010-6509-1718

Plakat i ulotk dla Jasia