CZYTANIE BAJEK U PRZEDSZKOLAKÓW

Dnia 13 marca 2017 roku uczeń klasy VI- Cyprian Bańda odwiedził swoich młodszych kolegów z przedszkola: KRASNOLUDKI i JEŻYKI. Uczeń czytając przedszkolakom bajki sam doskonalił umiejętność płynnego i aktorskiego przekazu treści, a także sprawdzał poziom zrozumienia czytanego tekstu przez dzieci.