Dzień Europejski

Dzień Europejski

Środa, 21 czerwca, była w szkole Dniem Europejskim. Młodsi uczniowie poznali kulturę krajów, których języków się uczą ich starsi koledzy: Zjednoczonego Królestwa, Niemiec i Włoch, a starsi zostali ich nauczycielami. Po prezentacjach krajów, przedstawionych przez uczniów klasy szóstej, młodsze klasy przygotowały plakaty na temat wylosowanego przez siebie kraju, pod bacznym okiem mentorów z klas IV-VI. Potem były zabawy. Uczniowie uczyli się piosenek włoskich i ścigali się po tytuł mistrza języka angielskiego.