ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO :)

Uroczystość zakończenia roku szkolnego tradycyjnie już skoncentrowana została wokół uczniów klas trzecich. Tegoroczni absolwenci rozpoczynający   kolejny  etap edukacyjny pożegnani zostali przez swoich młodszych kolegów.

W podzięce za wysokie wyniki w nauce wyróżnieni zostali Ci najlepsi z grona uczniów klas starszych. Radości nie było końca kiedy odbierali oni świadectwa z czerwonym paskiem  z rąk samej Siostry Dyrektor.

Perspektywa nadchodzących wakacji napawała optymizmem nie tylko uczniów,  co i  nauczycieli.