Fundacja Przyjaciół Wychowania Chrześcijańskiego "Feliks"

Drodzy Przyjaciele, Ofiarodawcy, Sponsorzy i Dobroczyńcy Katolickiego Zespołu Edukacyjnego w Ostrowcu Św.!

Wspólnota Katolickiego Zespołu Edukacyjnego w Ostrowcu Św. w roku szkolnym 2021/2022 – w 13- tym roku istnienia przedszkola oraz w 10- tym roku istnienia szkoły – liczy 128 dzieci przedszkolnych i 246 uczniów w szkole podstawowej. Nad ich wychowaniem i edukacją czuwa 46 pedagogów, a o ład w administracji, smaczne posiłki i czystość na terenie obiektu dba w sumie 15 pracowników. W zespole posługuje 10 sióstr – 4 w przedszkolu, 3 w szkole i 3 w zespole administracji i obsługi.

Nasza misja, charyzmat i poziom dydaktyczny placówki cieszą się dużym uznaniem wśród lokalnej społeczności. Wychowujemy wspaniałe dzieci oraz młodzież, współpracujemy z rodzinami, które pragną wychowywać swoje dzieci w duchu Ewangelii, miłości względem bliźniego i Ojczyzny.

W związku z szybkim rozwojem szkoły od 2016 r. wynajmujemy w centrum miasta budynek, w którym uczą się uczniowie klas V-VIII (budynek przy ul. Grabowieckiej jest w stanie pomieścić tylko oddziały przedszkolne oraz klasy I-IV).

Wynajmowany budynek nie posiada własnej sali gimnastycznej –odpłatnie wynajmujemy ją w pobliskim Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1. Trudnością dla korzystających z budynku filialnego KZE jest nie tylko brak sali. Wyzwanie stanowi również przejazd pomiędzy placówkami dla nauczycieli uczących w starszych klasach, a dla uczniów brak kontaktu ze swoimi starszymi koleżankami i kolegami.

Mając na uwadze powyższe, rozeznając wolę Bożą, wszystkie potrzeby i okoliczności od kilku lat placówka -wraz z Organem Prowadzącym – Prowincją Krakowską Zgromadzenia i naszą Fundacją Przyjaciół Wychowania Chrześcijańskiego “Feliks”-zbiera środki na rozbudowę placówki.

Dzięki Bożej Opatrzności i dobroci ludzkich serc w ostatnim tygodniu sierpnia br. rozpoczęła się budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem technicznym przy ul. Grabowieckiej 15.

Prace trwają i efekty już są naprawdę widoczne!

Budynek sportowy będzie posiadał salę gimnastyczną (600 m2) oraz zaplecze – pomieszczenie techniczne, kantorek na sprzęt, szatnie ubraniowe i sanitariaty (blisko 300 m2). Koszt budowy oscyluje wokół 4 mln zł brutto.

Pragniemy, by budynek służył uczniom do wszelkiego rodzaju zajęć sportowych a także umożliwiał rodzicom dzieci oraz wszystkim zainteresowanym rozwijanie sportowych pasji w godzinach popołudniowych .

Kolejnym marzeniem, ale i wielką potrzebą, jest własny budynek dydaktyczny, który umożliwiłby umiejscowienie wszystkich uczniów SP na jednym terenie.

Ufamy Opatrzności Bożej, że pomoże nam w realizacji tych zamierzeń. Wierzymy, że w przeciągu najbliższych lat powstanie przy ul. Grabowieckiej 15 kompleks obiektów, w którym dzieci i młodzież będą uczyć się i wychowywać na najwyższym poziomie, w duchu wiary i miłości, patriotyzmu i służby Kościołowi Świętemu.

Z całego serca dziękujemy wszystkim Ofiarodawcom i Sponsorom za duchowe wspieranie naszego dzieła oraz składane na cel budowy środki materialne. Niech Św. Zygmunt Szczęsny Feliński i św. Jan Paweł II – Patroni Szkoły – wypraszają potrzebne łaski oraz moc Bożego błogosławieństwa na każdy dzień!

Z wdzięcznością serca i modlitwą w intencji wszystkich Darczyńców – Wspólnota KZE