Informacje - bezpieczne korzystanie z internetu

Informacje - bezpieczne korzystanie z internetu

Kilka informacji odnośnie bezpiecznego korzystania z internetu przez dzieci i jak zmotywować się do systematycznej nauki poza szkołą.

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy komputerze
Bezpieczeństwo i higiena pracy przy komputerze
Jak zmotywować się do nauki poza szkołą- uczniowie
Jak zmotywować się do nauki poza szkołą- uczniowie