Zmiana zasad rekrutacji do przedszkola i szkoły podstawowej KZE

Zmiana zasad rekrutacji do przedszkola i szkoły podstawowej KZE

Informacje dotyczące rekrutacji do przedszkola i szkoły podstawowej Katolickiego Zespołu Edukacyjnego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Zmiana zasad rekrutacji do przedszkola i szkoły podstawowej KZE – wersja .pdf
Harmonogram rekrutacji do klasy I KPSP im. św. Z. Sz. Felińskiego w roku szkolnym 2020/2021

KZE- SP karta zapisu dziecka do kl. I – dokument w wersji .pdf
KZE- SP karta zapisu dziecka do kl. I – dokument w wersji .docx
KZE- SP karta zapisu dziecka do kl. II-VIII rok szkolny 2020-2021 – dokument w wersji .pdf
KZE- SP karta zapisu dziecka do kl. II-VIII rok szkolny 2020-2021 – dokument w wersji .docx