Informacje

Szanowni Rodzice, Opiekunowie, wszyscy Interesanci!

W związku z działaniami prewencyjnymi podjętymi w naszej Ojczyźnie w temacie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa
informujemy, że administracja placówki przy ul. Grabowieckiej pracuje w godzinach od 8.00 – 16.00.

W tym czasie zachęcamy do załatwiania wszelkich spraw w pierwszej kolejności drogą:
– telefoniczną – 41 247 75 63; 662 078 966; 692 504 014 oraz
– mailową – kze.ostrowiec@gmail.com lub poprzez platformę dziennika elektronicznego Librus.

Karty zapisu do przedszkola i szkoły (scany) można przesyłać drogą mailową, a w późniejszym czasie dostarczyć oryginał do sekretariatu.

Wszystkim zainteresowanym zapisem DZIECKA do naszej PLACÓWKI- po wcześniejszym kontakcie telefonicznym- karty zapisu zostaną przesłane drogą e- mailową.

Z poważaniem
dyrektor KZE
s. Zofia Kuska