Plan zajęć edukacji alternatywnej od 16 do 25 marca

Drodzy Rodzice i Uczniowie!
Poniżej plan zajęć edukacji alternatywnej podczas zawieszenia zajęć dydaktycznych w szkole  w dniach od 16 do 25 marca.
Nauczyciele w tych godzinach będą przesyłać dzieciom materiały dydaktyczne, łączyć się z nimi poprzez platformę e-learningową – kze.ostrowiec.moodle.org.pl i inne komunikatory i platformy.
Prosimy o stałe monitorowanie poczty e-mailowej, wiadomości na platformie Librus oraz kontakt poprzez sms, telefon itp.
Jesteśmy do Państwa i Uczniów dyspozycji.
Dziękujemy za tak wspaniałą współpracę i otwartość.
Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo i zdrowie Dzieci, jak również troska o dalszy ich rozwój oraz zapewnienie im ciągłości dydaktycznej.
Całą Wspólnotę KZE ogarniamy modlitwą.