Konkurs fotograficzny „Barwy przyrody w obiektywie”

pobraneWARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Konkurs skierowany jest do miłośników przyrody i fotografii w dwóch kategoriach wiekowych:

uczniowie klas I- III szkoły podstawowej

uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej

 • Do konkursu mogą być zgłoszone jedynie te fotografie, które nie zostały uprzednio zgłoszone do innego konkursu.
 • Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie
 • Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).
 • Każdy uczestnik do konkursu może zgłosić maksymalnie 2 zdjęcia
 • Fotografie należy podać w formie odbitek kolorowych w formacie 15x21cm do s. Moniki Trocha do dnia 18 maja 2016 r. oraz wysłać na adres e-mail monikatrocha2@gmail.com w formie plików cyfrowych (JPEG lub PDF).

FOTOGRAFIA ZGŁOSZONA DO KONKURSU MOGĄ PRZEDSTAWIAĆ:

 • świat roślin i zwierząt;
 • elementy przyrody ożywionej i nieożywionej;
 • walory przyrodnicze;
 • atrakcje krajobrazu;
 • urokliwe przyrodniczo miejsca.

OCENA KONKURSOWYCH ZDJĘĆ

Oceny fotografii dokona powołana przez organizatora  komisja konkursowa. Ocenie prac podlegać będą:

 • kryteria merytoryczne (zgodność z celami i ideą konkursu) (3pkt.)
 • kryteria artystyczne (pomysłowość, innowacyjność, oryginalność, wyobraźnia) (3pkt.)
 • kryteria techniczne i poziom estetyczny (4pkt.)

Maksymalna punktacja poszczególnych kryteriów wynosi 10 pkt.

Uroczyste ogłoszenie wyników, podsumowanie i wręczenie nagród nastąpi podczas festiwalu Dnia Rodziny który odbędzie się na boisku szkolnym Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej w dniu 21 maja 2016 r.

Osoby zainteresowane konkursem są proszone o skontaktowanie się z s. Moniką Trocha