Spotkanie z fotografem przyrody i twórcą filmów przyrodzniczych

18 kwietnia świetlica matematyczno-przyrodnicza gościła nietuzinkowego gościa – Bogusława Sępioła – Fotografika przyrody i twórcę filmów przyrodniczych, regionalistę. Mieszka w Kunowie w powiecie ostrowieckim. Świętokrzyska przyroda i krajobraz są jego wielką pasją, szczególnie zaś malownicze obszary Wyżyny Sandomierskiej. Podpatruje je i utrwala obiektywem aparatu i kamery. Działa także na rzecz ochrony przyrody. Jest członkiem Towarzystwa Badań i Ochrony Przyrody i autorem wielu publikacji z zakresu florystyki i faunistyki regionu. Pan Bogusław przybliżył nam faunę i florę rezerwatu Świnia Góra.DSCF4723