Projekt uczniów klasy 6

W ramach projektu uczniowie klasy 6 na lekcjach języka polskiego przygotowywali prezentację dotyczącą zamków znajdujących się w Polsce. Zadaniem uczniów było stworzenie plakatu o wylosowanym zamku. Grupa musiała  samodzielnie znaleźć informację dotyczące zamku,  stworzyć plakat i ulotki promujące dane miejsce. Efekty pracy były imponujące,  co widać na zdjęciach ☺