Turniej Gier i Zabaw dla klas I – III

W drugim tygodniu ferii zimowych – 9 lutego 2017 roku odbył się w Katolickim Zespole Edukacyjnym Turniej Gier i Zabaw dla klas I – III. Wzięło w nim udział dwanaścioro dzieci, z których utworzono trzy drużyny o nazwie: „ Orły”, „Sokoły” i „Jastrzębie”. Rywalizacja sportowa odbywała się w sześciu konkurencjach:

  1. Bieg sztafetowy.
  2. „Sadzenie ziemniaków”.
  3. Zakładanie kółek ringo na pachołki.
  4. Tor przeszkód.
  5. Skoki z piłką.
  6. Skok w dal z miejsca.

Za zwycięstwo w danej konkurencji drużyna otrzymywała 3 punkty , za drugie miejsce – 2 punkty i za trzecie miejsce – 1 punkt.   Klasyfikacja końcowa przedstawia się następująco:

I miejsce  „Jastrzębie” – 15 punktów

II miejsce „Orły” – 12 punktów

III miejsce „Sokoły” – 9 punktów

 

Wspomniane konkurencje opublikował Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy. Według podobnego schematu w marcu b. r. odbędą się Mistrzostwa Ostrowca Świętokrzyskiego -„Turniej Gier i Zabaw dla klas I – III”, w którym wezmą udział dzieci z naszej szkoły.

Zorganizowany szkolny turniej był nie tylko okazją służącą dobrej zabawie, ciekawą alternatywą spędzenia na sportowo czasu wolnego, ale przede wszystkim wpłynął na  doskonalenie wśród dzieci elementów techniczno – taktycznych gier i zabaw sportowych.

Turniej zorganizowali nauczyciele wychowania fizycznego: Krzysztof Gacek i Anna Łukawska – Wielguszewska.