Start Fundacji "FELIKS"

Fundacja Przyjaciół Wychowania Chrześcijańskiego „Feliks” rozpoczęła swoją działalność.

Fundacja Przyjaciół Wychowania Chrześcijańskiego „Feliks” działa w oparciu o wartości chrześcijańskie i zasady wiary katolickiej. Jej Fundatorem jest Prowincja Krakowska Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi z siedzibą w Krakowie. W założeniu Fundacji przyświecało wspieranie działalności edukacyjnej i wychowawczej, prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. Fundacja „Feliks”  ukierunkowana jest na wspieranie wszelkich działań podejmowanych przez Katolicki Zespół Edukacyjny.

Dzięki Bożej Opaczności placówka rozrasta się liczebnie, a to niesie ze sobą potrzebę tworzenia kolejnych miejsc lokalowych. Wymagane jest zbudowanie odpowiedniej bazy sportowej, dlatego realizacją tego celu ma się zająć powstała fundacja „Feliks”.

O jej zadaniach i celach możesz przeczytać na podstronie Fundacji Czytaj