Kochani Nauczycie, Wychowawcy i Kochani Rodzice!!!

Dzień Komisji Edukacji Narodowej, to wyjątkowa okazja do pochylenia się nas tematem edukacji i wychowania.

Warto przytoczyć słowa Jana Pawła II skierowane do wychowawców i nauczycieli, które p. Kurator Małgorzata Muzoł dedykowała w tegorocznych życzeniach z okazji Dnia Nauczyciela wszystkim pedagogom:

 „Młodzi Was potrzebują. Oni poszukują wzorców, które byłyby dla nich punktem odniesienia. Oczekują odpowiedzi na wiele zasadniczych pytań, jakie nurtują ich umysły i serca, a nade wszystko domagają się od Was przykładu życia. Trzeba, abyście byli dla nich przyjaciółmi, wiernymi towarzyszami i sprzymierzeńcami w młodzieńczej walce. Pomagajcie im budować fundamenty pod ich przyszłe życie.”

Jako nauczyciele i wychowawcy – Rodzice i Pedagodzy – jesteśmy wezwani i powołani do wyjątkowego zadania – kształtowania umysłów i serc młodych ludzi – dzieci i uczniów.

To niebywale zaszczytne zadanie, które poleca nam Bóg. Jesteśmy odpowiedzialni za kształtowanie sumień i umysłów przyszłych pokoleń.

Dlatego pragnę z całego serca podziękować Wam Kochani Rodzice i Nauczyciele, za Wasz trud i zaangażowanie wkładane w wychowanie i edukację dzieci, za oddanie swoich sił, czasu, energii…
Za cierpliwe towarzyszenie i wspieranie. Za godziny poświęcone na rozmowy…

Dziękuję za okazywane serce i miłość.

Niech Dobry Bóg błogosławi każdy trud wychowawczy, niech umacnia siły, obdarza światłem Ducha Świętego, by nasze słowa, czyny, a przede wszystkim przykład życia były wzorem dla naszych dzieci i uczniów.

Życzę samych pięknych, słonecznych i błogosławionych dni!

Z wielką wdzięcznością i pamięcią w modlitwie-

s. Zofia Kuska

Dyrektor KZE