Konkurs na Logo Fundacji "Feliks"

Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów i rodziców do konkursu na opracowanie symbolu graficznego – logo Fundacji Przyjaciół Wychowania Chrześcijańskiego „Feliks”. Chcielibyśmy móc poszczycić się własnym symbolem oddającym charakter naszej Fundacji. Dlatego serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie.

Organizatorem konkursu jest Dyrekcja oraz Rada Rodziców Katolickiego Zespołu Edukacyjnego. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla Fundacji Przyjaciół Wychowania Chrześcijańskiego „Feliks” – Katolickiego Zespołu Edukacyjnego w Ostrowcu Św. Technika wykonania pracy: ołówek, kredka, farby. Logo powinno prezentować osobę/osoby dorosłe, dzieci oraz siostrę zakonną. Pozostałe elementy według swojej koncepcji. Logo powinno być czytelne, estetyczne,  łatwe do zapamiętania. Prace należy składać do dnia 23.10.2015 do wychowawców bądź nauczycieli świetlicy. Zwycięzcę konkursu wyłania Dyrekcja i Rada Rodziców. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie szkoły. Szczegółowy regulamin do wglądu na świetlicy szkolnej. Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału!