Życzenia Świąteczne!

Pan Jezus narodził się ponad dwa tysiące lat temu. Ciągle jednak rodzi się w naszych sercach, gdy zauważamy człowieka, który potrzebuje miłości i opieki.

Drodzy Rodzice i Kochane Dzieci!

Niech Pan na nowo NARODZI się w Waszych sercach,
niech wypełni je swoim pokojem,
niech przepełni miłością,
niech zabierze wszelki smutek, lęk, niepokój, a na to miejsce wleje wytrwałość w dążeniu do świętości.

Niech sprawi byście każdego dnia budzili się coraz mocniej przekonani o Jego OBECNOŚCI, bliskości a przede wszystkim
o niekończącej się i trwającej MIŁOŚCI.

Zbliżające się święta niech będą czasem mocniejszego przylgnięcia do BOGA, obecnego również w drugim człowieku.