Apel z okazji Narodowego Dnia Życia

W dniu 8 kwietnia 2016 roku na trzeciej godzinie lekcyjnej w Katolickiej Szkole Podstawowej im. Zygmunta Szcęsnego- Felińskiego odbył się uroczysty apel z okazji Narodowego Dnia Życia.
Wszyscy uczniowie i nauczyciele zgromadzili się w holu szkolnym na parterze.
Uroczystość rozpoczęła się od wystąpienia jednego z nauczycieli, który wprowadził wszystkich w atmosferę tego ważnego dnia. Następnie uczniowie klasy IV i V zaprezentowali krótki spektakl zatytułowany “Jest Życie”. Przedstawiał on scenę z życia pewnej rodziny, która spodziewa się kolejengo dziecka.  To pełna humoru rozmowa przy rodzinnym stole angażująca wszystkich członków rodziny do planowania przyszłośći poczętemu maleństwu.
Kolejnym punktem uroczystości była “Historia życia każdego z nas”. Dwoje uczniów z klasy IV wcielając się w postać narratorów przybliżyła nam kolejne etapy rozwoju człowieka poczynajac od poczęcia, a kończąc na tzw. okresie starości.Usłyszane informacje poparte były prezentacją zdjęć i ilustracji.
Występ młodych aktorów wzbogaciła piosenka “Ja jestem ja żyję” odśpiewana przez ucziów i wszystkich zgromadzonych. Piosence towarzyszył krótki filmik ukazjący rozwój dziecka w łonie mamy.
Po wystąpieniach artystycznych prowadzący uroczystość podziękował artystom za występ, a widowni za udział w apelu. Widzowie nagrodzili brawami występujących, a następnie wszyscy pomodlili się w intencji dzieci poczętych.