BEZPIECZNA WIOSNA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Nadeszła wiosna a wraz z ociepleniem aury zamieniliśmy sanki na rowery a łyżwy na rolki. Jednak nawet najlepsza zabawa może skończyć się przykrym zdarzeniem, na przykład upadkiem czy kraksą.                                                                 Jak pomóc koleżance czy koledze podczas wypadku uczyliśmy się w trakcie spotkania, zorganizowanego dla dzieci przebywających w świetlicy, 30 marca br. z ratownikami medycznymi Polskiego Czerwonego Krzyża.                               Poznaliśmy  zasady udzielania pierwszej pomocy i przećwiczyliśmy w praktyce, jak wykonać opatrunek stłuczonego barku lub łokcia. Abyśmy mogli doskonalić poznane umiejętności, panie podarowały nam chusty trójkątne i teraz w trakcie zabaw ćwiczymy poznane metody udzielania pierwszej pomocy .                                                                                       Na koniec spotkania dzieci ze świetlicy przekazały paniom własnoręcznie wykonane kartki świąteczne, które zostaną wręczone chorym i samotnym podopiecznym Polskiego Czerwonego Krzyża.