BŁOGOSŁAWIONYCH ŚWIĄT ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO !!!

Tajemnica Wielkiej Nocy uchyla przed nami swoje drzwi..

Jawi się w blasku poranka Niezwyciężony, Nieśmiertelny Pan!

Zbawca – Jezus Chrystus!

To On przynosi pewność, że nic i nikt nie może odłączyć nas od Miłości Ojca.

Żaden grzech, słabość ani trudność nie będzie przeszkodą na drodze do Źródła Życia – Serca Boga,
bo Bóg jest Większy!

W Nim i z Nim nasze zwycięstwo!

 

Niech Zmartwychwstały Pan zlewa obfity deszcz błogosławieństw
w Duchu Świętym na każdą chwilę życia.

Niech Jego zwycięska moc i łaska będą towarzyszkami naszej codzienności,
by stawała się ona miejscem spotkania Zmartwychwstałego Pana – w ciszy serca,
ale i spojrzeniu drugiego człowieka, któremu możemy powiedzieć:
Nie bój się! Jezus Żyje i jest przy Tobie!

Błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego !

Śpiewając radosne Alleluja pamiętamy w modlitwie

 

Nauczyciele, Pracownicy i Dyrekcja

Katolickiego Zespołu Edukacyjnego w Ostrowcu Świętokrzyskim