Dzień Ziemi

23.04.2018 udaliśmy się z uczniami na spacer, by przy okazji zadbać o czystość poza terenem naszej szkoły. Wyposażeni w worki i rękawiczki dokładnie przeszukiwaliśmy każdy kąt w poszukiwaniu śmieci. Sprzątanie miało nie tylko charakter ciężkiej pracy, ale było także świetną zabawą. Mamy nadzieję, że taka akcja zachęci uczniów do codziennego dbania o środowisko.