Język angielski na co dzień

Język angielski na co dzień

W naszej szkole uczniowie uczą się języka angielskiego i są zachęcani do posługiwania się nim w codziennych sytuacjach. W poszczególnych pomieszczeniach budynku szkolnego na przeróżnych przedmiotach są zamieszczane wyrazy i wyrażenia w języku angielskim. Wpływa to na poszerzenie słownictwa u dzieci i młodzieży oraz stwarza okazję do rozwoju ich możliwości lingwistycznych.