Nutrients: proteins, fats, sugars, vitamins, mineral salts and water - czyli lekcja przyrody w klasie IV!

Nutrients: proteins, fats, sugars, vitamins, mineral salts and water - czyli lekcja przyrody w klasie IV!

Jedną z zasad zdrowego stylu życia jest prawidłowe odżywianie się. Uczniowie klas czwartych już to wiedzą. Potrafią wymienić nazwy głównych posiłków i składników pokarmowych nie tylko w języku polskim, ale i w języku angielskim.