Piramidy gimnastyczne w klasach czwartych

Dziewczynki z klasy IVb i IVc na lekcji wychowania fizycznego tworzyły piramidy gimnastyczne😊 Jedna z piramid nie wytrzymała próby czasu, jednak sprawiło to więcej radości niż smutku.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*