Podsumowanie Tygodnia Zdrowia klas I-III

Podsumowanie Tygodnia Zdrowia klas I-III

W dniach od 16 do 20 kwietnia 2018r. zorganizowany został Tydzień Zdrowia w ramach zaleceń Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem. Celem tego wydarzenia było promowanie u młodych ludzi zdrowego stylu życia, uświadomienie potrzeby dbania o własne zdrowie oraz zwrócenie uwagi na zasady racjonalnego odżywiania się. W tym roku cała szkoła włączyła się w obchody tygodnia zdrowia. Stworzony został harmonogram, według którego każda klasa codziennie przygotowywała tematyczne gazety i plakaty. W tym roku każdy dzień przebiegał pod innym hasłem.

Pierwszym realizowanym tematem były uzależnienia. Uczniowie wzięli udział w prezentacji, na której dowiedzieli się czym jest nałóg, od czego można się uzależnić i jakie są sygnały ostrzegawcze, że ktoś jest uzależniony. Przedstawione zostały również ilustracje: jaki wpływ ma alkohol na organizm człowieka i jakie szkodliwe i trujące substancje znajdują się w papierosie. Gazetkę przygotowała klasa IIIb, a plakat klasa IIIa. W poniedziałek odwiedził nas też gość specjalny –Pan Dominik Gałucha- stomatolog , który zapoznał uczniów z zasadami prawidłowego mycia zębów. Opowiedział też o skutkach zaniedbywania higieny jamy ustnej. Na koniec odbył się krótki quiz przygotowany przez klasę IIIc na temat uzależnień. Wszyscy wykazali się olbrzymią wiedzą. Każda klasa otrzymała pamiątkowy dyplom.
We wtorek tematem była piramida żywienia. Podczas prelekcji uczniowie zapoznali się z rodzajami witamin i korzyściami, jakie niosą za sobą. Później omówiliśmy poszczególne szczeble piramidy żywienia. Po rozejściu się do sal, zadaniem poszczególnej klasy było stworzyć własną piramidę zdrowia z przygotowanych wcześniej materiałów wyciętych z gazet.
Środa przebiegała pod hasłem „Unikaj nadmiernej ekspozycji na promienie słoneczne”. Po modlitwie odbyła się rozmowa z uczniami jak spędzają czas, kiedy świeci słońce. Podczas prezentacji poznali zagrożenia płynące z nadmiernego korzystania z promieni słonecznych, a także sposoby jak chronić się przed słońcem. W ramach tygodnia zdrowia gościliśmy również Panią Jolantę Krzyżanowską – pielęgniarkę i ratownika medycznego, która nauczyła dzieci jak pomóc osobie poszkodowanej i jak ułożyć ją w pozycji bocznej ustalonej.
W czwartek został zaprezentowany ostatni temat w ramach akcji Tydzień Zdrowia. Prelekcje dotyczyły uprawiania sportu i wystrzegania się otyłości. Uczniowie chętnie opowiadali o tym jak spędzają czas i jakie uprawiają sporty. Po rozmowie zostali zapoznani z piramidą aktywności fizycznej i korzyściami płynącymi z dbania o zdrowie.
Podsumowanie i zakończenie Tygodnia Zdrowia odbyło się w poniedziałek i miało luźny charakter. Po wspólnej modlitwie przypomnieliśmy sobie cały ubiegły tydzień. Uczniowie bez problemu zapamiętali wszystkie tematy, a na koniec odśpiewaliśmy piosenkę „Taki duży, taki mały może zdrowym być”.