Profilaktyka uzależnień

W związku z realizacją przez naszą szkołę działań związanych z profilaktyką uzależnień młodzieży we współczesnym świecie, uczniowie klas IV – VII mieli okazję spotkać się z Panem ze Straży Miejskiej. Podczas prezentacji multimedialnej zaprezentowane zostały zgubne skutki sięgania po narkotyki, dopalacze, papierosy oraz inne niebezpieczne środki odurzające.