Przyjaciele Zippego

W naszej szkole w jednej klasie 1, dwóch 2 i jednej 3 realizowany jest program „Przyjaciele Zippego”. To rekomendowany przez MEN międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci w wieku 5-8 lat. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci. Program jest realizowany przez certyfikowanych nauczycieli w postaci cyklu 24 spotkań, w oparciu o bardzo starannie opracowane materiały.