Świetlicowy Dzień Głośnego Czytania.

W ramach Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania nasi uczniowie uczestniczyli w Świetlicowym Dniu Głośnego Czytania. Wspólnie z panią Agnieszką Romańską oraz panią Jolą Sitarską przygotowali utwór „Aeroplan” Juliana Tuwima.

Dlaczego warto głośno czytać swoim dzieciom?

Ponieważ głośne czytanie:

1.   buduje więź pomiędzy rodzicem i dzieckiem,

2.   zaspokaja potrzeby emocjonalne,

3.   wspiera rozwój psychiczny dziecka i wzmacnia jego poczucie własnej wartości,

4.   uczy języka, rozwija słownictwo, daje swobodę w mówieniu,

5.   przygotowuje i motywuje do samodzielnego czytania,

6.   uczy myślenia,

7.   rozwija wyobraźnię,

8.   poprawia koncentrację,

9.   ćwiczy pamięć,

10.  przynosi wiedzę ogólną,

11.  ułatwia naukę,

12.  uczy odróżniania dobra od zła, rozwija wrażliwość moralną.

Zachęcamy do obejrzenie filmu a przede wszystkim do wspólnego codziennego głośnego czytania.

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania 2020