Świetlicowy eko karmnik

Zima w pełni, a gdy leży śnieg, nasi latający bracia mniejsi mają utrudniony dostęp do pokarmu. Dzieci ze świetlicy klasy pierwszej i drugiej podjęły wysiłek dokarmiania ptaków w okolicy naszej szkoły. Na początek zbudowaliśmy wspólnie eko karmnik z butelki PET i wyposażeni w zapas ziarenek i wiedzę w zakresie dokarmiania zwierząt zimą wyruszyliśmy znaleźć zaciszne miejsce, aby zawiesić karmnik. Od tej pory naszym obowiązkiem jest uzupełnianie pokarmu.