„Szkoła Promująca Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem"

pobrane (1)W naszej szkole realizowany jest  projekt „Zdrowo żyjesz – wygrywasz. Edukacja onkologiczna w szkole”, który jest kontynuacją ubiegłorocznego programu, dzięki któremu szkoła otrzymała tytuł  „Szkoły Promującej Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem”  potwierdzony stosownym certyfikatem. Jest to program działań mający na celu kształtowanie postaw prozdrowotnych wśród uczniów w oparciu o zasady prewencji pierwotnej nowotworów zawarte w Europejskim Kodeksie Walki z Rakiem. Program jest organizowany przez Ministerstwo Zdrowia, natomiast organizatorem i koordynatorem na poziomie województwa świętokrzyskiego jest Świętokrzyskie Centrum Onkologii.