Szkolny Konkurs Matematyczny „RACHMISTRZ”

Dnia 5 lutego 2019 roku odbył się finał Szkolnego Konkursu Matematycznego „RACHMISTRZ” dla uczniów klas czwartych.

Celem konkursu było:

– zmobilizowanie uczniów do zwiększenia wysiłku na rzecz podniesienia sprawności  rachunkowej;

– umożliwienie wszystkim uczniom szansy na zmierzenie się
z rówieśnikami;

– motywowanie do uczenia się matematyki;

– wyłonienie uczniów, którzy poprawnie i szybko rachują;

– rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów;

– wykrywanie uzdolnień matematycznych.

Do konkursu przystąpili wszyscy uczniowie klas czwartych. W określonym czasie wykonywali oni obliczenia sposobem pisemnym. By otrzymać dyplom nie mogli popełnić żadnego błędu.

Dyplom z tytułem Super Rachmistrza otrzymali:

Adam Miś kl. IV a

Kacper Stańko kl. IV a

Dawid Chojnacki kl. IV b

Anna Ciechanowska kl. IV b

Julia Kasprzyk kl. IV b

Helena Kwaśniak kl. IV b

Julia Chachuła kl. IV c

Michał Iwon kl. IV c

Jan Karbowski kl. IV c

Filip Tokarski kl. IV c

Uczniom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów w konkursach matematycznych!